OM BREMCON

OM BREMCON

Bremcon har nesten 20 års erfaring fra bygg- og anleggsbransjen. Vi har formell kompetanse som fagbrev, byggmesterbrev og ingeniørgrad med spesialisering innen konstruksjonsteknikk. Av praktisk erfaring fra bransjen fremheves tid som utførende håndverker, rådgivende ingeniør byggeteknikk, entreprenør og byggherre.


Bakgrunnen gir en bred plattform og et helhetlig bilde av bransjen - et overblikk over hva som må til for at alle ledd skal yte optimalt.


Vi har tro på at innlevelse gir gjennomføringskraft!

DTwin partner

Bremcon er godkjent DTwin-partner