Tjenester

PROSJEKT- OG BYGGELEDELSE

Bremcon tilbyr prosjekt- og byggeldelse fra tidligfase til ferdig prosjekt - både for byggherre og entreprenør.
PROSJEKTERINGSLEDELSE

Bremcon tilbyr prosjekteringsledelse i rehabiliteringprosjekter.

3D-SKANNING

Bremcon tilbyr innvendig 3D-skanning av bygg. 3D-skanning kan benyttes til blant annet virtuell visning og befaring, dokumentasjon ved overlevering og FDV.